เทคนิคและการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์

เทคนิคและหลักการตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์

การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นั้นก็จะมีหลักการต่างๆนาๆที่ท่านจำเป็นที่จะต้องเลือกให้

เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบที่คุณวางแผนไว้ก่อนการซื้อ  หากคุณต้องการให้

เฟอร์นิเจอร์ใช้งานได้นานๆ ก็ต้องดูที่รอยสี รอยต่อต่างๆ และความเรียบร้อยของงาน

คุณต้องดูด้วยว่าเฟอร์นิเจอร์นั้นๆเหมาะสมกับราคาที่คุณต้องหยิบเงินในกระเป๋าจ่ายออกไป

หรือไม่

หากคุณต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาถูกก็ควรจะเน้นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป

ขณะที่คุณเลือกซื้อคุณจะสามารถรู้รายละเอียดต่างๆของเฟอร์นิเจอร์ การซ่อมแซมก็

สามารถทำได้ง่ายกว่า ส่วนข้อเสียคือความเข้ากันได้กับบ้านของเราเนื่องจากสีสันและ

ความกลมกลืนจะถูกกำหนดไว้ตายตัวและแตกต่างกันไป ไม่เหมือนกับการซื้อยกชุดที่

จะทำให้การจัดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเราเกิดความกลมกลืนกันมากกว่า

การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบสั่งทำนั้นมีข้อดีตรงที่คุณสามารถระบุได้ตาม

ต้องการ ประหยัดเนื้อที่ใช้สอย แต่ข้อเสียคือมักจะมีราคาแพง ซ่อมแซมยาก และมักจะ

มีปัญหากับช่างเรื่องของการตกลงทำเฟอร์นิเจอร์และหากเข้าใจไม่ตรงกันก็จะทำให้

ต้องรื้อออกหมดเพื่อทำใหม่ เพราะไม่สามารถแยกชิ้นส่วนเพื่อแก้ไขเองเหมือนเฟอร์นิเจอร์

สำเร็จรูปได้

 

ที่มา  :   http://webtumwai.com/detail.php?id_detail=25