การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง

 

โดยทั่วไปควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

–  ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ออกมาขายด้วยทั้งแบบ

สเปรย์แบบครีม ซึ่งใช้ง่าย มีกลิ่นหอม ทั้งยังบำรุงผิวไม้ไปพร้อมกับทำความสะอาด

แต่อย่าใช้นำยาที่มีส่วนของแอมโมเนียมหรือแอลกอฮอลล์กับไม้เด็ดขาด หรืออาจใช้น้ำยา

ขัดเงาแบบสำเร็จรูปฉีด แล้วทิ้งให้แห้ง

–  หากมีรอยเปื้อนมากๆให้ทำการขัดออกด้วยกระดาทราย ทาด้วยขี้ผึ้ง

แล้วขัดออกด้วยผ้าแห้ง

–  โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงจุดวางที่มีแดดแรงๆ เพราะจะทำลายสีของไม้

หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้ลงน้ำมันบำรุงผิวอีกที

 

ที่มา  :  http://prfurnituresiam.blogspot.com/