BMW NEWS

ข่าวสาร

27Dec

สวัสดีวันปีใหม่

                           ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึง ทางบริษัทบางกอกมาสเตอร์วู้ด จำกัด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้พนักงาน หัวหน้าทุกภาคส่วนพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สวัสดีวันปีใหม่ ขอให้ทุกทุกคนจงสุขขี ขอให่สิ่งที่ผ่านมาในสิ้นปี จงทิ้งไปซะทีที่ผ่านมา อย่ากังวลเรื่องใดที่แล้วผ่าน อย่าให้วันวานมาทำให้หม่นหมอง…read more →
27Dec

 สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์ ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563

                       สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก…read more →
11Apr

งานทำบุญตักบาตรประจำปีใหม่ไทย 2019

            เนื่องในโอกาส สงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ทางบริษัทได้จัดงานทำบุญตักบาตรประจำปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานทุกคน วันปีใหม่ไทยปีนี้ ขอให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ รวมถึงพนักงานทุกคน  เดินทางปลอดภัย ขอให้คลาย จากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมองให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ            read more →