Author: ADMIN Bangkok

สวัสดีวันปีใหม่

                           ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึง ทางบริษัทบางกอกมาสเตอร์วู้ด จำกัด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้พนักงาน...

 สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์ ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563

                       สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ เป็นพระคติธรรม...

งานทำบุญตักบาตรประจำปีใหม่ไทย 2019

            เนื่องในโอกาส สงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ทางบริษัทได้จัดงานทำบุญตักบาตรประจำปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานทุกคน วันปีใหม่ไทยปีนี้ ขอให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ รวมถึงพนักงานทุกคน  เดินทางปลอดภัย ขอให้คลาย จากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมองให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง...

Welcome

                   Bangkok Masterwood เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำและโดดเด่นมากที่สุดในประเทศไทย มายาวนานกว่า 10 ปี เราได้มุ่งมั่นที่จะให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีที่สุดพร้อมกับความมุ่งมั่นในการส่งมอบการออกแบบที่ทันสมัย และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลาด้วยการบริการอย่างมืออาชีพ วันนี้ Bangkok Masterwood...